ДП Чернівецький лісгосп

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ДП «Чернівецьке лісове господарство» пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля плановою діяльністю підприємства.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України враховуючи дані, наведені у висновку, що додається нижче вважає допустимим провадження планової діяльності. На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля сукупний вплив планової діяльності є допустимим. При виконанні екологічних умов, встановлених для планової діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись, як екологічно допустимі.

 

Додаток 1

Висновок впливу на довкілля