ДП Чернівецький лісгосп

Інформація про фінансово-господарську діяльність ДП «Чернівецьке лісове господарство» за період роботи з 05. 2019 року по 04.2020 року

Розгляд листів народного депутата М. Павлюка, листа Чернівецької державної обласної адміністрації, листа Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

1. За 2019 рік заготовлено всього 49,1 тис. м3 деревини, що на 2,8 тис.м3 менше ніж у минулому році та 110% виконання планового завдання. Всі лісогосподарські заходи передбачені виробничо-фінансовим планом на 2019 рік виконано в повному обсязі. Зокрема, рубки догляду в молодняках проведено на площі 328 га, при плані 325 га, створено 14,5 га лісових культур , що вдвічі більше плану. Сприятливі погодні умови, дозволили провести посадку лісових культур 2020 року у 4 кварталі 2019 року. Даний проведений захід покращить приживлюваність лісових культур та відповідно дасть можливість заощадити на доповненні. Проведено всі необхідні заходи для охорони лісу від пожеж та шкідників, зокрема догляд за мінералізованими смугами 20 км., лісопатологічне обстеження – 6000 га. В межах планових робіт по безперервному лісовпорядкуванню, перше проведено аерофотозйомку держлісфонду. Всього , на ведення лісового господарства у 2019 році спрямовано 17,8 млн. грн., темп росту до минулого року 115 %.

Обсяги переробки збережено на рівні минулого року. За звітний рік у власні цехи переробки направлено 12,1 тис. м3 деревини, що складає 24,5 % від загального обсягу лісозаготівель. Надходження від реалізації продукції переробки склали -29,7 млн. грн., що на 2,9 млн. грн. більше ніж у минулому році.
Всього виготовлено готової товарної продукції на 79,3 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата 1-го склала – 9 143 грн., та зросла у порівнянні з минулим роком на 716 грн. або на 109 %. Виконано планове завдання та сплачено 30,6 млн. грн. податків та зборів до всіх рівнів бюджету, недоїмки по сплаті податків немає.
Спрямовано 1397 тис. грн. на капітальні інвестиції, зокрема на капітальний ремонт – 747 тис. грн., придбання основних засобів – 650 тис. грн. Для збільшення обсягів переробки та економії виробничих запасів модернізовано Глибоцький цех переробки №2 та оснащено новою стрічкопильною пилорамою. Розпочато реконструкцію Оршівського розсадника, яка в подальшому дасть змогу збільшити надходження від реалізації посадкового матеріалу та істотно зменшити витрати на його вирощування і догляд. Повернуто в користування підприємством штучні водойми Кіцманського лісництва, проведено догляд та укріплення греблі ставка, що сприяло розвитку побічного користування та рекреації.
Підприємство успішно пройшло повторний аудит Лісової опікунської ради (FSC) на відповідність роботи затвердженим міжнародним принципам та критеріям та отримало сертифікати якості на всю свою продукцію. Також це свідчить про те що підприємство працює згідно вимог чинного законодавства, дотримується належних та безпечних умов праці, зберігає біорізноманіття та мінімізує шкоду навколишньому середовищу, має змогу бути конкурентно-спроможним учасником міжнародного ринку та вести економічно ефективну діяльність.
Чистий прибуток у 2019 році склав 654 тис. грн.
2. За підсумками фінансово – господарської діяльності ДП «Чернівецьке лісове господарство» за 1 квартал 2020 року виведено наступні показники роботи:
– чистий прибуток склав 219 тис. грн. , що становить 110% виконання планового завдання , темп росту до відповідного періоду минулого року – 149 %.
– сплачено податків , зборів та обов’язкових платежів 8278 тис. грн., виконання плану 107 %, темп росту до минулого року -115,5 %
– забезпечено виконання всіх лісогосподарських заходів виробничо-фінансового плану на 1 квартал 2020 року.
– за 1 квартал 2020 року заготовлено 5,8 тис. м3 ліквідної деревини, що становить 65 % до відповідного періоду минулого року. Беручи до уваги запроваджені заходи запобігання поширенню на території України корона вірусної хвороби (COVID-19) , що спричинило зниження попиту на лісоматеріали круглі породи бук та залишки готової продукції на складах, підприємство зменшило обсяги лісозаготівель, зокрема рубок головного користування.
– чистий дохід від реалізації за звітний період склав 15 381 тис. грн., що на 1732 тис. грн. більше ніж за 1 квартал 2019 року.
– Реалізація продукції на одного працівника ( продуктивність праці) склала 51,8 тис. грн. та зросла у порівнянні до минулого року на 115 %.
– Зростання основних коефіцієнтів економічних показників роботи підприємства свідчить про ефективне використання активів підприємства, раціональне ведення господарської діяльності, показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов’язань.

– Державним підприємством “Чернівецьке лісове господарство” 02.10.2019 р. було розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля діяльності із спеціального використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та станом на 30.03.2020р. отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля про провадження планованої діяльності за реєстраційним номером 20191024602.

Державне підприємство «Чернівецьке лісове господарство» вкотре наголошує, що відкрите до співпраці з громадськістю, забезпечує вільний доступ до публічної інформації та готове надати всі необхідні дані для підтвердження своєї роботи виключно в правовому полі.